Three Blue Eyes

acrylic on mylar

11 x 8.5 inches

prev  next

   40  of  41